Akademik Teşvik Komisyonuna sunulan dosyaların incelenmesi neticesinde 2 farklı ismin aynı derginin aynı sayısında baş editör olarak yer aldığı ortaya çıktı. Tarih Bölümü öğretim üyesi Murat Aslan ile Türk Dili Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Ali Cin’in isimlerinin yer aldığı son sayı sonrası Üniversite yönetimi ve Dekanlığın nasıl bir tepki vereceği merak ediliyor.

Ancak daha da ilginç bir durum Dekan vekili Nurşen Adak’ın Derginin hem sahibi hem de editörü olarak dergi kurullarında yer alması. Öğretim Üyelerine göre yıllardır dergi yönetiminde yer alan aynı isimlerin dergiyi kendi kontrollerinde tutmaları ve kendilerine yakın isimlerin yayınlarına olur vermesi. Şeffaflık ve bilimsel yeterlilikten ziyade belli öğretim üyelerinin yayın aracına dönüşmüş Akdeniz İnsani Bilimler dergisinin bu durumunun TUBITAK TRDizin tarafından da nasıl karşılanacağı diğer bir husus olarak belirtiliyor.

1) http://mjh.akdeniz.edu.tr/son-sayi erişim tarihi: 11.01.2024, erişim saati: 17.13 (Murat Arslan)

2) http://mjh.akdeniz.edu.tr/tr erişim tarihi: 11.01.2024, erişim saati: 17.15 (Ali Cin)